Eğitimler

Öğrenme Aktiviteleri

KISA DÖNEMLİ ÖĞRENME AKTİVİTESİ – C1

Yer: Szczryk Kasabası, Gliwice, Polonya

Tarih: 3 – 17 Aralık 2015

Katılımcı Sayısı: 46 (Türkiye, Romanya, Polonya, Avustralya)

Üretilen Tekno Girişimcilik Eğitim Modulü uygulanmıştır.  46 katılımcıdan alınan değerlendirmeler ve dönütler ışığında eğitim modülü geliştirilmiş ve revize edilmiştir. Katılımcıların Youthpass anahtar yeterlilikleri (Girişimcilik, Yabancı dilde iletişim, Dijital Yeterlilikler, Öğrenmeği Öğrenme, Sosyal Yeterlilikler, Kültürel İfade) kazandırılmıştır/geliştirilmiştir. Katılımcıların Tekno Girişimcililk,  İş fikri Üretme, Yenilikçi Yaklaşım Geliştirme, Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları, Yönetim, Projelendirme  konusunda  bilgi sahibi olmaları sağlanmış ve tekno girişimcilik yetenekleri, yeterlilikleri geliştirilmiştir. Gruplar 5 farklı iş fikri oluşturmuş ve fikirlerini geliştirilmek üzere katılımcılara mentor desteği verilmiştir. Tekno Girişimcilik eğitiminde yaygın eğitim metotları denenmiş ve uygulanabilirliği ölçülmüştür.  46 gence Tekno Girişimcilik Akademisi Sertifikası verilmiş, Erasmus+ Programı tanıtılmış ve fırsatları hakkında rehberlik edilmiştir. 3 eğitmen, 2 kolaylaştırıcı  yeni eğitim teknikleri kullanmış , yeni tecrübe kazanımları elde etmiş ve kapasiteleri artmıştır.

KISA DÖNEMLİ ÖĞRENME AKTİVİTESİ – C2

Yer: Denizli, Türkiye

Tarih: 1 – 15 Mart 2016 

Katılımcı Sayısı: 72 (Türkiye, Romanya, Polonya)

C1 etkinliği ile revize edilen Tekno Girişimcilik Eğitim Modulü burada uygulanmıştır.  72 katılımcıdan alınan değerlendirmeler ve dönütler ışığında eğitim modülü geliştirilmiştir. Katılımcıların Youthpass anahtar yeterlilikleri (Girişimcilik, Yabancı dilde iletişim, Dijital Yeterlilikler, Öğrenmeği Öğrenme, Sosyal Yeterlilikler, Kültürel İfade) kazandırılmıştır/geliştirilmiştir. Katılımcıların Tekno Girişimcililk,  İş fikri Üretme, Yenilikçi Yaklaşım Geliştirme, Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları, Yönetim, Projelendirme  konusunda  bilgi sahibi olmaları sağlanmış ve tekno girişimcilik yetenekleri, yeterlilikleri geliştirilmiştir. Gruplar 8 farklı iş fikri oluşturmuş ve fikirlerini geliştirilmek üzere katılımcılara mentor desteği verilmiştir. Tekno Girişimcilik eğitiminde yaygın eğitim metotları denenmiş ve uygulanabilirliği ölçülmüştür.  72 gence Tekno Girişimcilik Akademisi Sertifikası verilmiş, Erasmus+ Programı tanıtılmış ve fırsatları hakkında rehberlik edilmiştir. 3 eğitmen, 2 kolaylaştırıcı  yeni eğitim teknikleri kullanmış , yeni tecrübe kazanımları elde etmiş ve kapasiteleri artmıştır.